FDC, Skördefesten

5,60 EUR

Fyll i önskat antal produkter:

Stämplat frimärke

Produktbeskrivning

  • Therese Andersson
  • 20.09.2019
  • Äpplet är Skördefestens symbol och äppelformade skyltar längs vägarna leder besökarna till de öppna gårdarna, ofta tillsammans med en stormlykta som pryder förstadagsstämpeln. På förstadagskuvertet ser vi från vänster Henry Lindström och Tom Jansson, två av de runt 100-120 försäljarna som deltar i Skördefesten.