FDC, Carl Björkman 150 år

5,00 EUR

Fyll i önskat antal produkter:

Stämplat frimärke

Produktbeskrivning

  • Johanna Finne
  • 15.02.2023
  • 115 x 175 mm
  • På förstadagsbrevet ser du Carl Björkman på landskapsnämndens kontor. På baksidan återfinns ett utdrag ur det stenografiska protokollet där valet av Carl Björkman till lantråd 1922 fastställs. Förstadagsstämpeln föreställer Carl Björkmans namnteckning som är hämtad från ett telegram till svenska kungen.