Specialstämplar, förpackning, 2022

24,00 EUR

Fyll i önskat antal produkter:

Produktbeskrivning

  • 12.11.2022
  • 27,00
  • Åtta evenemang och postala händelser har firats med en egen specialstämpel under året. Förpackningen innehåller kuvert frankerade med åländska frimärken och stämplade med de olika minnespoststämplarna från 2022. 1.2. Veterantraktorer 9.5. Sagor & sägner 27.5. Sund 700 år 1.6. ABF Åland 40 år 18.6. Postrodden 10.10. Frimärkets dag 20.10. Hare 20.10 Julen 2022 Observera att specialstämpeln Mariehamns Rotaryklubb 12.11 har utgått.