Carl Björkman 150 år

4,00 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Johanna Finne
  • 15.02.2023
  • 4,00
  • 45 000
  • 26x25,97 mm
  • 2 x 20
  • 4-färgsoffset
  • Cartor Security Printers
  • Den 15 februari 2023 är det 150 år sedan Carl Björkman föddes (1873ã1948). Han var en av ledarna i Ålandsrörelsen som ledde kampen för en återförening med Sverige 1917ã1922, men kan också tillskrivas titeln som Åland självstyrelses arkitekt. Efter Nationernas förbunds beslut om självstyrelse för Åland valdes Björkman 1922 in i det första landstinget och utsågs till lantråd, vilket var till och med 1938. Som chef för landskapsnämnden lade han grunden för självstyrelsens former.