Fästingforskning

2,70 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

 • Peter Bergström
 • Johanna Finne
 • 06.09.2022
 • 2,70 €
 • 45 000
 • 30x40mm
 • 2x12 frimärken
 • 13 per 2 cm
 • 4-färgsoffset + UV-lack
 • Cartor Security Printing
 • Frimärket visar en vuxen fästinghona av fästingarten Ixodes ricinus med borrelia-bakteriens avlånga spiroketer i bakgrunden och en schematisk bild av antikroppar, vilka man försöker upptäcka vid en analys av blodprov. På arket ser du fästingens utvecklingsstadier: larv, nymf och vuxen fästing. Fästingburna sjukdomar ökar i hela världen och Lyme-borrelios är världens vanligaste fästingsjukdom. Den orsakas av bakterien borrelia burgdorferi och överförs genom fästingbett. Åland tillhör de områden i världen med högst smittoincidens. Dock är det färre än 10 % av fästingarna som bär på bakterier och smittan överförs inte heller alltid. Åländska forskare har gjort viktiga insatser inom detta forskningsfält. Forskningen har dominerats av att hitta en pålitlig metod att påvisa aktiv borrelios. OBSERVERA! LEVERANS SKER EFTER UTGIVNINGSDAG.