Sepac - historiska kartor

4,00 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

 • Sverigs Krigsarkiv, Sjökarteverket, Ålands skärgård 26 av Jonas Hahn
 • Julia Perander/Strax
 • 25.03.2021
 • 4,00 €
 • 90 000
 • 35 x 35 mm
 • 2 x 15 frimärken
 • 13 per 2 cm
 • 4-färgsoffset
 • Cartor Security Printing
 • Tema för de små postverken i Europas gemensamma serie Sepac år 2021 är historiska kartor. Sjökortet från 1747 är ritat av svenske lotsofficeren Jonas Hahn (1703–59). Rödhamn ligger drygt 10 sjömil från Mariehamn ligger längst ut mot Ålands hav och består av öarna Långö, Ljungskär, Gloskär och Rödö. Hamnen har varit en skyddad natthamn för sjöfarare under flera århundraden och är idag en populär gästhamn.