Europa 2021, Utrotningshotade arter

2,20 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

 • Bo Lundwall
 • Sofia Valtersson/Strax
 • 07.05.2021
 • Europa
 • 90 000
 • 25 x 34,5 mm
 • 2 x 15 frimärken
 • 13 per 2 cm
 • 4-färgsoffset
 • Southern Colour Print
 • Tema för årets Europa-frimärken är utrotningshotade arter. Ålands Posts bidrag till frimärksserien är den fridlysta åkergrodan (Rana arvalis). Hanen utvecklar en blå färg under lektiden. På Åland finns förutom åkergrodan fyra andra arter av groddjur: större vattensalamander (Triturus cristatus), mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris), vanlig padda (Bufo bufo) och vanlig groda (Rana temporaria).