Segelfartyg, Viking

1,80 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Allan Palmer
  • 03.02.2020
  • 1,80 €
  • 40 x 30 mm
  • 2 x12
  • 13 per 2 cm
  • 4-färgsoffset
  • Cartor Security Printing
  • Frimärket med fyrmastbarken Viking ingår i den 6-åriga serien Segelfartyg. Följande övriga frimärken ingår i serien: Skonertskeppet Leo, och skonerten Lemland (2015), briggen Altai och barken Pehr Brahe (2016), fullriggaren Mermerus och barken Mariehamn (2017), fullriggaren Albania och skonaren Atlas (2018), skonerten Vineta och fyrmastbarken Parma (2019) och skonertskeppet Mozart (2020). Serien avslutas år 2020.