Polisen på Åland

1,50 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Sandra Henriksson
  • 04.09.2020
  • 1,50 €
  • 40 x 26,6, mm
  • 2 x 16 frimärken
  • 13 per 2 cm
  • 4-färgsoffset
  • Southern Colour Print
  • Frimärket visar en åländsk piketbil. Polisväsendet är ett av de områden som hör till Ålands självstyrelse och polisförvaltningen är underställd Ålands landskapsregering. Den åländska polisen liknar ändå i stort polisen i Finland men har bland annat egna polismärken med Ålands vapen på uniformer och fordon.