Fyra årstider

13,60 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Kjell Söderlund
  • 04.09.2020
  • 8 x Lokalpost
  • 35 x 25,8 mm
  • 181 x 62 mm
  • 13 per 2 cm
  • 4-färgsoffset
  • Cartor Security Printing
  • Häfte med 8 frimärken, 4 motiv. Upplev Mariehamn genom årets fyra årstider! Genom Mariehamn löper i öst-västlig riktning från Västra hamnen till torget i centrum en vacker lindallé som gett staden epitetet de tusen lindarnas stad. Den kilometerlånga Esplanaden anlades efter stadens grundande 1861. De första lindarna planterades först i början av 1900-talet och är idag runt 320 st.