Europa 2020, Gamla postvägar

2,20 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • David Lundberg
  • 08.05.2020
  • Världen
  • 50 x 20 mm
  • 2 x 15 frimärken
  • 13 per 2 cm
  • 4-färgsoffset
  • Southern Colour Print
  • Frimärksserien Europas tema 2020 är historiska postvägar och det åländska bidraget avbildar tävlingen Postrodden över Ålands hav. Den genomförs årligen i juni till minne av de åländska och svenska postböndernas skyldighet att föra post och passagerare i ur och skur och följer den gamla postrutten mellan Åland och Sverige som startade 1638. Postforslingen pågick i nästan 400 år fram till tidigt 1900-tal.