Sepac 2019, gamla bostadshus

2,00 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Kjell Ekström
  • 09.05.2019
  • Europa
  • 40 x 26,6 mm
  • 2 x 16 frimärken
  • 13 per 2 cm
  • 4-färgsoffset
  • Southern Colour Print
  • Frimärket lyfter upp fenomenet ”kjol och blus”-hus, ett husmode som var populärt på Åland kring 1900 fram till första världskriget. En vindsvåning försågs med hyvlad panel som målades i ljusgrön eller ljusgrå oljefärg, medan den timrade och ohyvlade huskroppen rödmyllades. Frimärket visar mangårdsbyggnaden för bondehemmanet Jonesas i Önningeby, Jomala som är ett av få bevarade exemplar på den åländska landsbygden.