Europa 2019, Nationalfåglar

1,70 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Lars Sjööblom
  • 09.05.2019
  • Lokalpost
  • 40 x 26 mm
  • 2 x 16 frimärken
  • 13 per 2 cm
  • 5-färgsoffset
  • Cartor Security Printing
  • Havsörn (Haliaeetus albicilla) är Ålands landskapsfågel. Den häckar i stort sett över hela Åland, men den tätaste stammen finns på Föglö i den åländska skärgården. Frimärket är baserat på en förlaga fotograferad av Anders Blomdahl. OBS! BEGRÄNSAD MÄNGD KVAR!