Norden 2018 - Fiskar

1,50 €
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar
Stämplat gutterpar
Strip
Helark
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Norden 2018 - Fiskar
  • Lars Sjööblom
  • 13.03.2018
  • 40,2 x 27,6 mm
  • 2 x 16 frimärken
  • 12 per 2 cm
  • 4-färgsoffset + metal FX
  • Bpost
  • Nordens fiskar är gemensamt tema för Norden-serien 2018.  En silverblänkande havslax (salmo salar) ståtar på Åland Posts frimärke. Laxfisket har varit en betydande inkomstkälla för de åländska yrkesfiskarna, framför allt på 1960- och 70-talen.