Frankeringsetikettserie 2018 (ATM), orkidéer

6,00 €
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Frankeringsetikettserie 2018 (ATM), orkidéer
  • Andy Horner
  • 13.03.2018
  • 4 x1,50
  • 56 x 25 mm
  • Cartor Security Printing
  • En ny typ av frankeringsetiketter lanseras av Åland Post 2018. Den första serien består av fyra olika orkidéer: Nattviol (Platanthera bifolia), Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata), flugblomster (Ophrys insectifera) och knärot (Goodyera repens).  Etiketterna är självhäftande och en serie består av fyra etiketter med de 4 motiven. Valören är densamma på alla etiketter.