Lotta Svärd 100 år

3,50 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Klaus Welp
  • 28.04.2021
  • Inrikes fixvärde
  • 800 000
  • 48,5 x 27,5 mm
  • 2 motiv/frimärksarket innehåller tio frimärken
  • 5/1 offset
  • Joh. Enschedé
  • Lotta Svärd stiftelsen firar 100-årsjubileum i år och var från början en frivillig försvarsorganisation för kvinnor i Finland. Lottornas största insats var under krigsåren 1939–1945, då de bidrog till försvaret i många olika underhålls- och hjälpuppgifter. Lottorna gjorde viktiga insatser också under återuppbyggnaden efter krigen. I dag fokuserar Lotta Svärd stiftelsen på rehabilitering och hjälp till äldre lottor. Bilder på lottornas sjukvårds- och bespisningsinsatser valdes till frimärksmotiv.