Finlands journalistförbund 100 år

1,75 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Ilkka Kärkkäinen
  • 20.01.2021
  • Inrikes fixvärde
  • 500 000
  • 24,7 x 31,5 mm
  • 1 motiv/frimärksarket innehåller 10 frimärken
  • 5/1 offset
  • Joh. Enschedé
  • Den 28 mars fyller Finlands journalistförbund 100 år. Det firas med ett affischliknande grafiskt frimärke som berättar om åsiktsfrihet och rätten att delta i debatt. Frimärket pryds av bokstaven J samt en svart och vit pratbubbla som representerar olika åsikter.