Postis konstpris 2020

3,70 EUR

Välj antal ostämplade eller stämplade frimärken nedan:

Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Vad betyder symbolerna?
Ostämplat frimärke
Stämplat frimärke
Ostämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Stämplat gutterpar. Gutterpar rivs från mitten av frimärksarket och består av två frimärken med två fält mellan frimärkena. Vanligtvis finns det 3-5 gutterpar per frimärksark. Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar.
Gutterparstrip är samtliga gutterpar från ett frimärksark, 3-5 stycken (6-10 frimärken).
Helark består av samtliga frimärken i ett ark, vanligtvis mellan 24-40 stycken. Helark finns att få av alla frimärken förutom miniatyrark, frimärkshäften och självhäftande frimärken.

Produktbeskrivning

  • Janne Laine
  • 02.09.2020
  • Inrikes fixvärde
  • 2 motiv/frimärksarket innehåller 10 frimärken
  • Årets vinnare av Postis konstpris är Janne Laine och frimärkena visar hans konstgrafik med naturtema. Frimärket Aftonrodnad föreställer kraftiga granar i en solnedgång, medan frimärket Duett visar två fåglar som mörka skepnader i toppen av ett träd med rödaktiga moln i bakgrunden.